EAA+ HYDRATION Phát Triển Phục Hồi Cơ Bắp Nhanh

1,200,000  790,000 

EAA+ HYDRATION sản phẩm nổi bật trong cả 2 chuỗi Axit Amin thiết yếu (EAA) và Axit Amin chuỗi nhánh (BCAA). Giúp cung cấp cơ thể một lượng EAA đầy đủ hiệu quả bao gồm cả BCAA cần thiết để tăng sự tổng hợp protein ở trong cơ bắp.

790.000

EAA+ HYDRATION Phát Triển Phục Hồi Cơ Bắp Nhanh

Trong kho