Hãng Proteinfabrikken đến từ Nauy đã chuyển đổi thương hiệu thành Nortech Nutrition và bao gồm cả mẫu mã của sản phẩm trông bắt mắt hơn.